لیست دروس:
کد درسنام درستعداد ساعاتشهریهتاریخ شروع
 MCSA : Windows Server 201212012.500.000 
توضیحات دوره:
دوره MCSA توسط شرکت مایکروسافت طراحی و معرفی گردید. دانشجویان با گذراندن این دوره با مفاهیم، راهکارها و مراحل عیب یابی سرویس های مورد استفاده در شبکه های مایکروسافت آشنا می شوند.

اهداف دوره :
آشنایی با تعاریف استاندارد شبکه های مایکروسافت
آشنایی با راه اندازی سرویس های زیرساخت مایکروسافت
آشنایی با عیب یابی در شبکه های مایکروسافت

مخاطبان دوره :
کلیه علاقه مندان ورود حرفه ای به دنیای شبکه های کامپیوتری
دانشجویان رشته کامپیوتر و رشته های مرتبط
تکنسین های شبکه

پیشنیاز دوره :
گذراندن دوره +Network
 
سرفصل دوره :
 راه اندازی سرویس DNS
راه اندازی سرویس DHCP
راه اندازی سرویس Active Directory
راه اندازی سرویس File Server
راه اندازی سرویس Clustering
راه اندازی سرویس Hyper-V
راه اندازی سرویس DFS
آشنایی با مجوز های دسترسی
راه اندازی قابلیت Certificate Service
راه اندازی سرویس Branch Cache
راه اندازی سرویس Federation
راه اندازی قابلیت Backup & Restore
راه اندازی سرویس VPN
راه اندازی قابلیت Routing
راه اندازی قابلیت NAP
راه اندازی سرویس Windows Deployment